Naisjärjestöjen keskusliiton vuosikokous

9.12.2022

Naisjärjestöjen keskusliiton vuosikokous pidettiin  8.11. Ässäkeskuksessa Helsingissä ja kokoukseen pystyi osallistumaan  myös etäyhteydellä. Varapuheenjohtajamme Riitta Rönn edusti BPW Finlandia paikan päällä.  NJKL:n 72:sta jäsenjärjestöstä valtaosasta oli edustajat läsnä vaikkakin monia oli mukana etäyhteyksin. Vuosikokouksen avasi liiton puheenjohtaja kansanedustaja Saara-Sofia Siren, joka korosti puheenvuorossaan sitä, että nyt jos koskaan tarvitaan naisjärjestöjen yhteistyötä. Hän kertoi myös NJKL:n aloittamasta strategiatyöstä, johon liittyen hän haluaisi tavata kaikkien jäsenjärjestöjen edustajia ja samalla tutustua jäsenjärjestöihin. Tärkeä kutsu, johon täytyy meidänkin tarttua.

Terhi Heinilä ja hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Pohjola esittelivät vuoden 2021 toimintakertomusta ja katsausta taloudesta. Kuten kokousaineistoistakin ilmeni niin NJKL on ollut aktiivinen tasa-arvoasioiden vaikuttaja. Lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita julkaistiin ja tilaisuuksia järjestettiin melkoisesti. Jäsenjärjestön näkökulmasta katsottuna on erinomaista että meitä paremmin resurssoitu kattojärjestömme tuottaa ajankohtaisia lausumia, joita jäsenjärjestönä voimme sitten edelleen jakaa ja osoittaa kannatusta.

Tälläkin kertaa vuosikokouksen jännittävimmät asiat olivat henkilövalinnat. Hallituksen neljän erovuoroisen jäsenen ja yhden kesken kautta eronneen tilalle valittavan paikkoja tavoitteli seitsemän ansioitunutta naista, joiden esittelypuheenvuorot kuvastivat hyvin heidän tavoitteitaan hallitustyöskentelylle. Sähköisesti toteutettu äänestys toimi moitteettomasti. Valituksi tulivat kaksivuotiskaudelle Karoliina Tikka UNWomen/Plan, Carita Orlando Suomen Yrittäjänaiset, Elina Pokki Kuurojen liitto, Olga Silfver Monika-Naiset liitto sekä yhdeksi vuodeksi Aila Naalisvaara Marttaliitto.

Jäsenjärjestöjen jäsenmaksu ensi vuodelle päätettiin säilyttää entisellään eli BPW Finlandin osalta on edelleen 70 €.

Vaalivaliokuntaan valittiin Maa- ja kotitalousnaisten, Keskustan, Finlands svenska marthaförbundin, Korento ry:n ja NNKY:n edustajat.

Vuoden aikana NJKL oli saanut uuden jäsenjärjestön eli WISTA Finlandin joka on Women´s International Shipping and Trading Associationin jäsen.

Kokouksessa julkaistiin NJKL:n julkilausuma: Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn tarvitaan laki. Tuota tärkeää kannanottoa kannattaa jakaa edelleen ja pitää esillä tärkeää aihetta myös uudella vaalikaudella.

Lopuksi esiteltiin NJKL:n lokakuussa hyväksymät eduskuntavaalien tavoitteet, joiden valmisteluun myös jäsenjärjestöt ovat voineet osallistua. Samalla julkaistiin myös #100NaistaEduskuntaan -kampanjan tunnus. Toivottavasti tavoite sadasta naiskansanedustajasta toteutuu nyt ensimmäisen kerran eduskuntamme yli satavuotisessa historiassa. Sitä ennen kannattaa ahkerasti tuoda tuota tavoitetta esille eri yhteyksissä.