Puheenjohtajan tervehdys

28.12.2023

Vuoden vaihtuminen on järjestötoiminnassa hyvä hetki katsoa taaksepäin kuluneeseen toimintavuoteen. Toimintaa arvioidessa on myös hyvä tunnistaa niitä asioita, joissa olemme onnistuneet. Onnistumisia on varmasti kaikissa yhdistyksissä. Näistä suuri kiitos kaikille, jotka ovat olleet toiminnassa mukana ja tämän mahdollistaneet.  

 Olen oppinut tuntemaan järjestömme yhdistykset aktiivisina, aikaansaavina ja yhteisöllisinä toimijoina. Juuri näistä aineksista syntyy hyvä yhdistys. Ilman jäseniä ei ole yhdistystä. Jäsenet tekevät yhdessä yhdistyksen. 

 Itselleni on vuodesta 2023 jäänyt erityisesti mieleen vuosikokouksemme huhtikuussa Iitissä. Koronatauon jälkeen kohtasimme pitkästä aikaa kasvokkain. Itse ainakin tunnistin tuossa tapaamisessamme kuinka merkityksellistä ja voimaannuttavaa on kohdata kasvokkain ainakin kerran vuodessa eri yhdistysten naisten kanssa.   

Vuoden vaihtuminen saa meidät myös katsomaan eteenpäin, pohtimaan mitä toivomme seuraavalta vuodelta, mitä suunnitelmia ja tavoitteita niin järjestönä kuin yhdistyksinä teemme uudelle vuodelle.

Viimevuosina järjestömme jäsenmäärä on useamman vuoden ajan ollut laskusuunnassa.  Liiton hallituksessa näemme yhtenä tärkeänä vuoden 2024 teemana aktiivisen jäsenhankinnan. Ilman jäseniä ei ole yhdistystä. Jäsenet tekevät yhdessä yhdistyksen. Yhdessä me voimme viedä viestiä mahdollisimman monelle naiselle toiminnastamme. Varmasti on paljonkin naisia, jotka mielellään liittyisivät yhdistyksiimme, kunhan he tietäisivät toiminnastamme. Kutsutaan alkavana vuonna naisia jäseniksemme. On myös monta tapaa osallistua toimintaan.  Jokainen voi osallistua toimintaan voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikkia tarvitaan, säännöllisesti tai harvemmin toimintaan osallistuvia. Uudet jäsenet tuovat mukanaan myös uusia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia.

Yhdistystoiminta on parhaimmillaan iloa, vaikuttamista ja kuulumista ryhmään.    Järjestöömme kuuluminen antaa mahdollisuuden naisverkostoon, toisten tukeen, kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen. Järjestönä meillä on yhteinen tavoite ja päämäärä, tasa-arvoisempi yhteiskunta.

Lämmin kiitos teille kaikille aktiivisesta toiminnastanne kuluneena vuonna ja hyvää uutta vuotta 2024.

Anneli Luoma-Kuikka

puheenjohtaja