Merkittäviä jäseniä

paula hjelt-putilin

Kunniapuheenjohtaja

BPW Finlandin uudeksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin liiton vuosikokouksessa 2023 BPW-toiminnassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla erityisen ansioitunut FM, logonomi, kouluttaja Paula Hjelt-Putilin BPW Helsingin ehdotuksesta. Hän on laajasti verkostoinut tasa-arvoasioiden aktiivinen, arvostettu vaikuttaja.

Kuva www.Studioonni.fi

Paula Hjelt-Putilin liittyi Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistykseen 1991. Vuodesta 1992 hän on osallistunut BPW Helsingin virallisena edustajana lukuisiin BPW Finlandin kokouksiin ja muutenkin aktiivisesti liiton toimintaan. Paula Hjelt-Putilin on toiminut BPW Helsingin hallituksen varapuheenjohtajana ja ulkoisesta tiedostuksesta vastaavana 1995–1997 sekä puheenjohtajana 1997–1999.

BPW Finlandin hallituksen varapuheenjohtajana Paula Hjelt-Putilin toimi 2001-2002 sekä liiton puheenjohtajana 2003–2006. Lisäksi hän on ollut lukuisissa liiton toimikunnissa sekä liiton virallisena edustajana monissa BPW Internationalin ja BPW Europen kongresseissa. Paula Hjelt-Putilinin puheenjohtajakaudella RuSuViLiNa eli Ruotsin suomenkielisten virka- ja liikenaisten yhdistys erosi Ruotsin liitosta ja liittyi BPW Finlandiin.

Liiton puheenjohtajana Paula Hjelt-Putilin kirjoitti ja lähetti keskeisille ministereille ja kaikille kansanedustajille vetoomuksen kaikenlaisen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ja seksiorjuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, kuten BPW Internationalin Melbournen kongressissa vuonna 2002 jäsenliittojen edellytettiin tekevän. Paula Hjelt-Putilin osallistui liiton edustajana myös moniin tätä koskeviin seminaareihin.

Liiton puheenjohtajana Paula Hjelt-Putilin toimi myös jäsenlehti LIVYKin päätoimittajana. Hänen ansiotaan oli LIVYKin muuttaminen nelivärilehdeksi, esitemateriaalin uudistaminen sekä BPW Internationalin kongressin hakuprosessi Helsinkiin vuodeksi 2011.

Paula Hjelt-Putilin on ollut useamman kerran liiton vaalitoimikunnan puheenjohtajana ja myös laatimassa ja päivittämässä sekä vaalitoimikunnan että liiton hallituksen toimintaohjeita. Hänen aikanaan liiton pääsihteerin toimenkuva uudistettiin 2003 vastaamaan todellisia, tarpeellisia tehtäviä. Haasteena oli pitkäaikaisen, pidetyn pääsihteerin irtisanoutuminen ja uuden pääsihteerin rekrytointi ja perehdyttäminen.

Paula Hjelt-Putilin on osallistunut BPW Finlandin virallisena edustajana BPW Internationalin kongresseihin: 1996 Venetsia, 2002 Melbourne, 2005 Luzern, 2008 México City, 2011 Helsinki. BPW Europen ja sen presidenttien kongresseissa hän on ollut Suomen liiton virallisena edustajana 2003 Roomassa, 2004 Berliinissä ja 2006 Tukholmassa. Hän osallistui myös Zürichin kongressiin 2016. Lisäksi Paula Hjelt-Putilin on osallistunut Itämeren alueen muutamaan BPW Hansa -vaikuttajaverkoston tilaisuuteen.

Suurin ponnistus oli hankkia BPW Internationalin kongressi Helsinkiin vuodeksi 2011. Prosessi aloitettiin jo 2003 selvitystyöllä pääsihteerin ja Finland Convention Bureaun avustuksella. Samana vuonna kongressin hakeminen vietiin onnistuneesti Suomen liiton kokouksen päätettäväksi. Esite- ja videomateriaalia sekä kongressihakemusta laadittiin ja Helsinkiä lobattiin laajasti kansainvälisen liiton ja Euroopan liittojen tasolla. Luzernissa 2005 BPW Finland voitti äänestyksen kongressin saamiseksi Helsinkiin 2011; kanssakilpailijoina olivat Etelä-Korea ja Egypti. Paula Hjelt-Putilin oli Helsingin kongressin Hostess Planning Committeen jäsen ja Special Advisor vastatessaan muun muassa kongressin Friends and Fellows -tapahtumasta.

BPW Finland myönsi Paulalle hopeisen ansiomerkin 2001 ja kultaisen 2006 liiton 60-vuotisjuhlavuonna sekä standaarin 2021 liiton 90-vuotisjuhlavuonna. Liiton kunniajäseneksi Paula Hjelt-Putilin kutsuttiin 2012.

Paula Hjelt-Putilin toimii aktiivisesti myös eräissä muissa Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenyhdistyksissä kuten Suomen yrittäjänaiset ry:ssä ja Eurooppanaiset ry:ssä ja näin hän edistää naisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Hän on myös osallistunut virallisena edustajana lukuisia kertoja Naisjärjestöjen keskusliiton vuosikokouksiin ja toiminut myös vuosikokouksen puheenjohtajana.

Paula Hjelt-Putilin on liiton historiassa neljäs kunniapuheenjohtaja. Aikaisemmin ovat olleet

  • 2011–2022 Tuulikki Juusela, VTK, toimitusjohtaja, työyhteisökouluttaja
  • 2000–2010 Helena Kekäläinen, VTM, ekonomi
  • 1985–1999 Anna-Liisa Linkola, kunnallisneuvos.

Tuulikki Juusela

Kunniapuheenjohtaja, in memoriam

Kansainvälisen liiton 14. pj 

Tuulikki Juusela syntyi Huittisissa 1940. Valmistuttuaan valtiotieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta hän toimi mm. Tilastokeskuksessa, Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Suomen Kunnallisliitossa. Työturvallisuuskeskuksen asiamiehenä hän oli 1975 – 1985 ha Terveyskasvatuksenkeskuksen toiminnan-johtajana 1985 – 1989, minkä jälkeen hän ryhtyi itsenäiseksi yrittäjäksi, koulutus- ja viestintäkonsultiksi. Hänellä oli Vääksyssä Aniankeskuksessa Wanhat Unelmat -liike.

Tuulikki vaikutti BPW-toiminnassa yhdistyksissämme, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti viiden vuosikymmenen ajan. Hän oli vahva ja määrätietoinen tasa-arvon puolesta puhuja ja laaja-alainen yhteiskunnallinen vaikuttaja

Helsingin liike- ja virkanaisten yhdistykseen hän liittyi jo 1970-luvun alkupuolella. . Pian Tuulikki valittiin Helsingin yhdistyksen hallitukseen, jonka jäsenenä hän oli 1975-1978 ja 1980-1981 ja puheenjohtajana 1982-1983. Tuulikin johtamassa juhlatoimikunnassa valmisteltiin yhdistyksen 50-vuotisjuhla, jota vietettiin Ritarihuoneella vuonna 1981. Tuohon aikaan Helsingin yhdistykseen kuului yli 200 jäsentä ja sen toiminta oli monipuolista. Tuulikki innovoi ja järjesti erilaisia tutustumiskäyntejä, paneelikeskusteluja ja kulttuuritilaisuuksia jäsenistölle yhteistyössä muun hallituksen kanssa.

Aktiivinen ja hyvin verkostoitunut Tuulikki valittiin liiton puheenjohtajaksi kaudelle 1984-1986.

Tuulikki Juusela vaali yhteistyötä myös kansallisen liittomme suuntaan. Hän edusti yhdistystämme lukuisissa liiton kevät- ja syyskokouksissa. Aktiivinen ja hyvin verkostoitunut Tuulikki valittiin liiton puheenjohtajaksi kaudelle 1984-1986.

Kansainvälisen liiton, BPW Internationalin puheenjohtajana Juusela oli kaksi kautta, 1985 – 1989. Hän oli 14. kansainvälisen liiton puheenjohtaja ja iältään järjestön nuorin tässä tehtävässä. Juuselan puheenjohtajakautena aloitettiin YCW eli Young Career Women –toiminta, jota kutsutaan nykyään Young BPW:ksi. .

Hän perusti Suomen liike- ja virakanaistenliittoon Tuulikki Juuselan -rahaston, josta myönnettiin apurahoja nuorten jäsenten kansainväliseen toimintaan. Varoja kerättiin mm. hänen lahjoittamillaan arpajaispalkinto tauluillaan vuosikokouksissa.

Kansainvälinen avustustyö oli Juuselalle tärkeää. Se näkyi lukuisina artikkeleina BPW Finlandin jäsenlehdessä Livykissä. Aiheet koskettelivat mm. kehitysmaita, naisten ja lasten asemaa, pakolaisiin liittyviä ongelmia, YK:n ja sen alajärjestöjen toimintaa.

BPW Finland oli aktiivisesti mukana kansainvälisen liiton Five O -projektissa vuosina 1987–1993. Projektin avulla ja lahjoitusten turvin rakennettiin sairaanhoitokoulu La Paziin, Meksikoon. Kiitoksena BPW Finlandin jäsenten suuresta työstä koulun kirjasto on nimetty Finland Libraryksi.

Helsingin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi Tuulikki Juusela nimitettiin vuonna 2001 sekä liiton kunniajäseneksi 1989 ja kunniapuheenjohtajaksi 2011.

Tuulikilla on ollut keskeinen rooli BPW-toiminnan kehittämiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän oli rohkea ja vahva tasa-arvon puolesta puhuja. Tuulikin vaikutus ja saavutukset näkyvät pitkään BPW-toiminnassa. Moni yhdistyksemme jäsen menetti Tuulikin poismenon myötä pitkäaikaisen hyvän ystävän. Elämään jäävät kuitenkin monet mukavat muistot Tuulikista vuosikymmenten varrelta.

Kun Helsingin yhdistyksen jäsen Hilkka Kallio kirjoitti Naisten Ääni -sarjaan Tuulikin tarinan, evästi Tuulikki liike- ja virkanaisia seuraavasti:
”Verkottukaa, kunnioittakaa erilaisuutta, keskittykää tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, tukekaa nuoria naisia ja huolehtikaa yhdistyksen ja liiton tulevaisuudesta. Historia on mitä on, vain tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja tulevaisuudesta on kannettava vastuuta.”

Tuulikki Juuselan viisaat sanat tulevat olemaan kantavana voimana yhdistyksiemme ja liiton toiminnassa.

Kiitollisena siitä, että olemme saaneet kulkea Tuulikin kanssa osan yhteistä matkaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kunniapuheenjohtajamme Tuulikki Juusela on siirtynyt ajasta ikuisuuteen 6.5.2022.